Sponsor feesttent Oranjeloop

Hoofdsponsor Oranjeloop

Sponsor feesttent Koningsdag

HISTORIE KWINTSHEUL


GEKOSTUMEERDE VOETBALWEDSTRIJD


De onderstaande foto moet begin de vijftiger jaren zijn gemaakt van de vorige eeuw. Het bonte gezelschap dat zich tijdens de plaatselijke kermis voor een ingehuurde fotograaf had opgesteld, maakt bijna stuk voor stuk deel uit van het Wateringse of Heulse Oranjecomité. Een comité dat het spelen van een gekostumeerde voetbalwedstrijd tussen de leden tot een jaarlijkse traditie had verheven. De indrukwekkende kermissen werden jarenlang bij toerbeurt in beide dorpen van de toenmalige gemeente Wateringen georganiseerd. De comitéleden waren dus uiteraard nauw betrokken bij hetgeen bij de buurtjes zoal werd georganiseerd. Hoewel de feestelijkheden door de jaren heen op diverse locaties werden gevierd, hebben de beide voormalige veilingterreinen in dezen een reputatie opgebouwd. Door de zee van ruimte rondom de veilinghallen en havens, waren de kermissen groots opgezet.


Kermis

Vooral omdat er ruim vijftig jaren geleden nog aanmerkelijk minder vertier was dan tegenwoordig, werd de kermis of wel het Oranjefeest gezien als het feestelijke hoogtepunt van een jaar. Het waren voor menigeen ook de enige vrije (mid)dagen waarnaar men in de zomer uitkeek. Enkele weken vakantie was voor veruit de meeste Westlanders toen nog een droom. De jeugd van nu kan zich nauwelijks voorstellen dat hun (groot)ouders vrijwel onafgebroken zes dagen per week werkten en bij uitzondering van een vrije dag konden genieten. De jaarlijkse kermissen waren dan ook heel belangrijk voor iedereen, een gelegenheid waarbij de bloemetjes op niet mis te verstane wijze werden buitengezet. Aan de feestelijkheden van toen, met onder meer dansavonden in een der veilinghallen, boegsprietlopen en andere volksspelen, een groots vuurwerk en last but not not least een indrukwekkende kermis, wordt door Heulse en Wateringse ingezetenen met weemoed teruggedacht. Men was op veel fronten op elkaar aangewezen, de dorpelingen kenden elkaar van haver tot gort.


Wateringen

Ondanks dat Kwintsheul tot aan de tweede helft van de vijftiger jaren bestuurlijk over drie gemeenten was verdeeld, zijn de Heulenaars vanouds zeer nauw met Wateringen verbonden. De beide Oranjecomités voetbalden bij de jaarlijkse gelegenheden als regels tegen elkaar. Dat vond niet in voetbaltenue plaats, men ging het liefst vermond in een of andere bizarre outfit. Ongetwijfeld hebben de leden van het Oranjecomité zich kostelijk vermaakt voor, tijdens- en na een gespeelde match. De vedetten van toen konden er uiteraard onbedaarlijk om lachen, schrijver dezes het evenwel minder geslaagd. Vooral omdat het zeer veel moeite heeft gekost om de groep te kunnen identificeren. Ondanks dat meerdere mensen bij het karwei betrokken zijn geweest, is het niet mogelijk dat er toch nog een foutje is ingeslopen. Sommige deelnemers hebben zich echt onherkenbaar gemaakt, het zal tot in lengte van dagen zo blijven.Wie is wie

Er wordt nu een poging ondernomen om het vrolijk gezelschap foutloos aan u voor te stellen. Er wordt vooraan gestart met een op één knie rustend viertal. Vanaf links zijn het: de bekende Heulenaar Cor Nowee, een man die zich als afslager aan de voormalige Heulse pluimvee- en konijnenveiling met zijn humor onsterfelijk heeft weten te maken. Vervolgens zien we Piet Scholtes, terwijl onder de zwarte hoed Miel Jongerius zich (waarschijnlijk) heeft ingepakt. Dat Kees Lamers het kwartet compleet maakt, lijkt welhaast zeker. De Middengroep stelt zich vanaf links als volgt aan u voor met koksmuts zien we de naar rechts kijkende Piet Broekhuizen met naast hem Aad van der Valk. Achter genoemde Aad bevindt zich de oude krijger Koos Schutte, terwijl de man met zwarte snor en dito hoed Wim van der Valk moet zijn. Het als vrouw verklede mannetje werd Kees Helleman herkend. Naast 'vrouw Kees' staat met donker montuur en 'overpot' op zijn hoofd Tinus Verkade. De heer met het forse hoofddeksel naast hem is mogelijk Jan Leerdam, absolute zekerheid kon niet worden verkregen. Daartegen staan de namen van Arie Hanemaaijer (in lange rok en wit bovenlijf) en Gerard van Kleef (zoon van voormalig kapper Charles en later postkantoorhouder aan de Kerkstraat te Kwintsheul) niet ter discussie. Het meisje is Corrie van der Valk (een grietje thans als mevrouw Kleyborg door het leven gaat), terwijl de heer rechts zonder twijfel Siem Zwetsloot is. Bovenaan bleef vanaf links de 'kolenboer' onbekend. Nummer twee is Henk Halkes, in leven fustmeester vaqn de Heulse fruit- en groenteveiling. Naast hem bevindt zich de heer Van Gulik en iets lager Jo Verbakel. De rokende heer met zwarte bolhoed is een van Steekelenburg (o.v.). Brandweerman Maarten Meijburg torent rechts hoog boven dat twijfelgeval uit. De verpleegster voor hem kijkt naar beneden in plaats van naar de fotograaf, zij blijft dan ook vooralsnog naamloos. De corpulente heer erboven is Wim Hofstede, terwijl onder de hoge hoed Henk Zwinkels zich staande tracht te houden. De clown met nummer 11 kan voor half Kwintsheul en Wateringen doorgaan, terwijl de laatste met koksmuts Arie Keijzer is, toentertijd tuinder aan de Korte Noordweg. De opname werd op het toenmalige V.E.L.O.-terrein aan de Harry Hoekstraat gemaakt, vermoedelijk in het jaar des heren 1953. In dit geval kunnen we met recht spreken van een groots aandenken aan die 'goeie ouwe tijd'.....


Bron: Velo Nieuws van woensdag 27 september 2006